Bajai Házas Hétvége

Házastársak imája:

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.

Uram kezedbe adjuk házasságunkat!

Feleség imája férjéért:

Drága Jézusom! Hallgasd meg imámat, amit most ezen a szép napon férjemért mondok. Tudom, te adtad őt nekem, amikor megismertem, és amikor oltárod előtt egybefonódott kezünk. Köszönöm néked az elmúlt, együtt töltött éveke t.
Köszönöm szerelmét, mellyel engem akart és ölelt magához. Köszönöm munkáját, amit értem és kis családunkért vállalt.
Köszönöm gondoskodását, józan, engem és gyermekeinket szerető szívét.

Add, hogy mindig őt szerető, hű felesége legyek. Tudjak megértő, olykor talán elnéző is lenni. Érezzek vele együtt örömében, bánatában, gondjaiban is. Türelmesen hallgassam meg, adjak néki jó tanácsokat. Ha a gondok felhői üln ek homlokára, gyöngéd szeretetemmel, vidámságommal derítsek fényt, mosolyt arcára.

Tudom Uram, hogy felelős vagyok lelkéért is. Sokat imádkozom érte, hogy mindig közel legyen hozzád, és az örökkévalóságban is együtt lehessünk ott fenn nálad.

Ámen

Férj imája feleségéért:

Mennyei Atya! Mélységes hálával köszönöm néked ezen a mai napon feleségemet, akit egykor a házasság szentségében nékem adtál. Ő az életem legdrágább ajándéka. Köszönöm szerelmünk boldogságát, az együtt eltöltött éveket. Mindazt az örömet, szépet, amit együtt éltünk át, és amit ő nyújtott nékem.

Hála néked azért, hogy ő lett gyermekeim édesanyja. Őrizd meg jó egészségben, hogy ezután is ő legyen életem angyala, boldogítója, szépsége, kis családunk melegítő tűzhelye.

Legyen áldott minden fáradozása, gondoskodása, amit értem és gyermekeinkért tesz és vállal. Eztán is ő legyen otthonunk fénye. Adj neki további erőt, vidám kedvet értünk vállalt munkájához, hogy vele együtt nevelhessük fel gyermekeinket, bocsáthassuk életük útjára, és még sokáig lehessünk segítségükre.

Segíts Uram, hogy mindenkor hálás, jó, hűséges férje maradjak. Soha ne kelljen csalódnia bennem. Szeretetem, megértésem, együttérzésem, neki nyújtott segítségem legyen a legszebb hála mindazért, amit tőle kaptam.

Ámen